Dub Garden

Dobrodošli na zvaničnu web prezentaciju Dub Gardena

100 % domaci proizvodi

10% posticaja za kupovinu domace mehanizacije

Plug Mehanika Kozarska Dubica

Nošeni plugovi

Ris

Nošeni plugovi “RIS” namjenjeni su za traktore točkaše malih snaga . Osnovne karakteristike ovih plugova su: lagana ali čvrsta konstrukcija, mali vučni otpor te kvalitetno prevrtanjbrazde. Svako plužno tijelo opremljeno je e perastim, metalnim, zaoračem biljne mase i produžnicom daske a ispred  zadnjeg plužnog tijela postavljeno je crtalo.

Kao dodatna oprema uz plugove se mogu isporučiti metalni točkovi za regulaciju dubine oranja, postavljeni na zadnje radno tijelo,te dodatna crtala.

R 30.3

Previous slide
Next slide

R 30.2

Previous slide
Next slide

Jaguar 950

U standardnoj verziji nošeni plugovi “Jaguar” su opremljeni raonim pretpluznjacima i metalnim tockom za regulaciju dubine. za oranja zemljišta u različitim uslovima, što im omogućava promjenjljivi zahvat(10-12- 14”). Promjena zahvata se obavlja vrlo jednostavno, pomjeranjem nosača radnih tijela na gredi i pomjeranjem vučne glave pomoću navojnog vretena. Kvalitetni materijali od koji su izrađeni ovi plugovi, obezbjeđuju dug i pouzdan vijek eksploata- cije i u naj težim uslovima rada. Plugovi su opremljeni sa raonim pretplužnicima što obezbjeđuje dobro zaoravanje biljnih ostataka i stajnjaka, točak koji se ugrađuje na trobrazne plugove omogućava jednaku dubinu oranja na različitim terenima. Ovi plugovi se isporučuju i u varijanti sa rešetkastom i punom daskom, sve zavisno od tipa zemljišta, želje i potrebe kupca. Pune daske su model LEOPARD Y-350 i UN -400.

LR950-3RPMT

Previous slide
Next slide

Jaguar UN950-3/2 RPMT

Previous slide
Next slide

Jaguar L950-3RPMT

Previous slide
Next slide

Jaguar Y950-4/3RPMT

Previous slide
Next slide

Nošeni plugovi JAGUAR 1050


  • Plugovi Jaguar 1050 su plugovi promjenjljivog radnog zahvata 14-16-18”, opremljeni raonim pretplužnicima,metalnim točkom za regulaciju dubine oranja te crtalom na zadnjem pluznom tijelu. Ovi plugovi se isporučuju u varijanti sa spiralnom „Y“ daskom.

Nošeni plugovi JAGUAR 1050

Previous slide
Next slide

Obrtni plugovi

Plugovi obrtači namjenjeni su za sjetvena i duboka oranja na dubinama 25-35cm .Za razliku od običnih plugova obrtači obezbjedjuju oranje bez razora i naora,a radi smanjena praznih hodova pri okretanju na uvratinama produktivniji su i ekonomičniji. U osnovnoj verziji opremljeni su raonim pretplužnicima,parom crtala na zadnjoj plužnoj glavi i točkom za regulaciju dubine.Dostupne su verzije sa klasičnom „Leopard“daskom,spiralnom „Y“daskom.rešetkastom ,UN-400 daskom.Kod obrtnih plugova modeli 850(12“) i 920(14“) su sa fiksnim radnim zahvatom.Model 950(10-12-14“),te model 1050(14-16-18“)su sa promjenjljivim radnim zahvatom.

Plugovi obrtaci Dub Garden Mehanika

L850-3RPMT

Previous slide
Next slide

Y920-3RPMT

Previous slide
Next slide

Y950-3RPMT

Previous slide
Next slide

Y-1050 -4/3 RPMT

Previous slide
Next slide

Zašto Dub Garden - Mehanika?

Kontaktiraj Nas
Logo Dub Garden

KONTAKTIRAJ NAS

Tu smo za sve vaše upite.

    ×